Yrd. Doç. Dr. Serap COŞANSU

ADI SOYADI: SERAP COŞANSU
UNVANI: Yardımcı Doçent Doktor
ÖĞRENİM DURUMU:

1998-2004

DOKTORA, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mikrobiyolojisi Bilim Dalı
Tez konusu: Laktik asit ve asetik asit kullanımının tavuk etlerindeki bazı patojenler üzerine etkisi

1996-1998

YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Tez konusu: Patojen Escherichia coli O157:H7 suşunun sucuğun olgunlaşma sürecindeki değişimi

1989-1994

LİSANS, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bitirme ödevi konusu: Et kalitesi ve pişirme ile meydana gelen değişiklikler.

 


Yrd. Doç. Dr. Serap COŞANSU

İŞ TECRÜBESİ
Nisan 1999- Nisan 2006) Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Kalecik Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Programı
(Nisan 2006 - …………….) Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

YURT DIŞI TECRÜBESİ

 1. (01.08.2005 – 29.10.2005) Colorado State University, Department of Animal Sciences, USA. TÜBİTAK-BAYG tarafından verilen 3 ay süreli 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile ABD’de bilimsel çalışmalarda bulundu.

 2. (6-10 Kasım 2000) Wageningen University, The NETHERLANDS. "Management of Food Safety and Microbiological Risks" konulu kısa süreli kursa katıldı.

 3. (25 Ocak-14 Mart 2000) Hebrew University of Jerusalem, REHOVOT-ISRAEL. MASHAW tarafından verilen bursla III. Uluslararası Gıda Teknolojisi kursuna katıldı.

PROJELER
 

PROJENİN ADI PROJE PERSONELİ DESTEKLEYEN KURULUŞ PROJESÜRESİ
Gıdalarda fekal koliform aranması A. Kadir HALKMAN
Hilal B. DOĞAN
İbrahim ÇAKIR
Serap COŞANSU
Fikret KEVEN
Nadire KIRAL
T. Tuba İnan DAĞER
Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu(97 11 12 01)

1997-1999

Organik asit kullanımının tavuk etlerinde bazı patojenler üzerine etkisi Kamuran AYHAN
Serap COŞANSU
Şeref TAĞI
Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu
2001.07.1154
2002-2005
Sucuktan izole edilen laktik asit bakterilerinin antimikrobiyel özelliklerinin belirlenmesi ve bakteriyosin üreten türlerin seçimi

Kamuran AYHAN,
Serap COŞANSU,

Sühendan MOL

Evrim GÜNEŞ ALTUNTAŞ 

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu
2007-0745-001HPD
2007-2008
Balıkta tuzlama ve kurutmanın Salmonella üzerine etkisi

Serap COŞANSU (Proje yürütücüsü), Sühendan MOL

 

TÜBİTAK-TOVAG
107O873

 

2007-2008

KATILDIĞI MESLEKİ KURSLAR
(Şubat 1997). Mikrobiyel Genetik Kursu. Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi

KATKIDA BULUNDUĞU KURSLAR
(5-9 Nisan 1999) Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi Kursu, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

(28 Mart – 1 Nisan 2005)  Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi Kursu, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

DİĞER FAALİYETLER
(Ekim 2002 –Nisan 2006) RAPORTÖR, Türk Standartları Enstitüsü, Mamul Gıdalar Hazırlık Grubu

(2007-2008) Mikrobiyolojik Kriterler İhtisas Alt Komisyonu Üyeliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

(2007-2008) Siyah Çay İhtisas Alt Komisyonu Üyeliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Gıda Mühendisleri Odası, Teknik Terminoloji 4. Çalıştayı. 16-17 Nisan 2007, Hatay.

Gıda Mühendisleri Odası, Teknik Terminoloji 3. Çalıştayı. 03-04 Kasım 2006, Ankara.

YAYINLAR
Science Citiation Index (SCI)' e Giren Dergilerdeki Yayınlar

 1. COSANSU, S. and AYHAN, K. 2000. Survival of enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 strain in Turkish soudjouck during fermentation, drying and storage periods. Meat Science, 54 (4), 407-411.

 2. COSANSU, S., KULEASAN, H., AYHAN, K., MATERON, L. 2007. Antimicrobial activity and protein profiles of Pediococcus spp. isolated from Turkish sucuk. Journal of Food Processing and Preservation, 31 (2), 190-200.

 3. COSANSU, S. 2009.Determination of biogenic amines in a fermented beverage, boza. Journal of Food, Agriculture and Environment, 7 (2), 54-58.

 4. COSANSU, S., and AYHAN, K. 2009. Effects of lactic and acetic acid treatments on Campylobacter jejuni inoculated onto chicken leg and breast meat during storage at 4oC and –18oC. Journal of Food Processing and Preservation (Basımda).

Hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri

 1. DOĞAN, H.B., CAKIR, I., KEVEN, F., COŞANSU, S., KIRAL, N., İNAN, T., GÜRSU, G., HALKMAN, A.K. 2001. Çeşitli Gıdalarda Koliform, Fekal Koliform ve E. coli Varlığı. Gıda, 26 (2), 83-90.

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Derlemeler

 1. COSANSU, S. ve AYHAN, K., 1998. Fermente Et Ürünlerinde Starter Kültür Kullanımı ile Patojenlerin İnhibisyonu, Gıda, 23 (2), 95-100.

 2. COSANSU, S. ve AYHAN, K., 2000. Enterohaemorrhagic E. coli O157:H7 ve Fermente Et Ürünlerindeki Önemi, Gıda, 24 (6), 379-388.

 3. COSANSU, S. ve AYHAN, K., 2003. Bakteriyel Biyolüminesans ve Uygulama Alanları. Gıda, 28 (1), 69-75.

Kitapçık (Ayrı Basım)

 1. COSANSU, S. ve AYHAN, K., 2002. Fermente Ürünler ve Mikrobiyolojik Bozulmaları. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 27. 33 sayfa.

Kongre Sunumları
Uluslararası Kongreler

 1. COSANSU, S., AYHAN, K., 2002. Biogenic amine content of Turkish soudjouck samples. 48th International Congress of Meat Science and Technology, 25-30th of August, Rome-Italy. Congress proceedings vol:2, p:914 (poster bildiri).

 2. COSANSU, S., GEORNARAS, I., AYHAN, K., SOFOS, J.N. 2009. Control of Listeria monocytogenes on ready-to-eat turkey breast slices by bacteriocin. 3rd International Congress on Food and Nutrition April 22 - 25, 2009, Antalya. Congress proceedings, page 76 (sözlü bildiri).

 3. ALTUNTAŞ, E.G., COSANSU, S,.AYHAN, K. 2009. Isolation of bacteriocin producing lactic acid bacteria (LAB) from different foods. 3rd International Congress on Food and Nutrition April 22 - 25, 2009, Antalya. Congress proceedings, page 75. (sözlü bildiri).

 4. AYHAN, K., TURGUT, Z., COSANSU, S. 2009. Effect of starter culture on biogenic amine formation in cucumber pickle. 3rd International Congress on Food and Nutrition April 22 - 25, 2009, Antalya. Congress proceedings, page 102 (poster bildiri).

 5. AYHAN, K., ERGEN, K.Ö., COŞANSU, S. 2009. Biogenic amine contents of table olives. 3rd International Congress on Food and Nutrition April 22 - 25, 2009, Antalya. Congress proceedings, page 104 (poster bildiri).

 6. COSANSU, S. 2009. Determination of biogenic amines in a fermented beverage, boza. 3rd International Congress on Food and Nutrition April 22 - 25, 2009, Antalya. Congress proceedings, page 99 (poster bildiri).

 7. COSANSU, S., MOL, S., ÜÇOK-ALAKAVUK, D., TURAN, S. 2009. Survival of Salmonella Enteritidis during salting, drying, and salting-drying processes of horse mackerel (Trachurus trachurus). 3rd International Congress on Food and Nutrition April 22 - 25, 2009, Antalya. Congress proceedings, page 103 (poster bildiri).

 8. DURAN, H., SEBAT, C., YÜKSEL, A., ŞİMŞEK, M., COŞANSU, S., DEMİRKOL, O. 2009. Knowledge of food service staff regarding food hygiene in the catering sector in Sakarya, Turkey. 3rd International Congress on Food and Nutrition April 22 - 25, 2009, Antalya. Congress proceedings, page 106 (poster bildiri).

Ulusal Kongreler

 1. COSANSU, S. ve AYHAN, K., 1999. Enterohemorajik Escherichia coli Suşunun Sucuğun Fermantasyon, Kurutma ve Depolama Sürecindeki Seyri. 2000' li Yıllarda Gıda Teknolojisi Kongresi, 18-20 Ekim, 1999, İzmir, Kongre Kitabı, Sayfa 35 (Sözlü Bildiri).

 2. COSANSU, S. ve AYHAN, K., 2002. Ankara’da satışa sunulan sucukların biyojen amin içerikleri. Türkiye 7. Gıda Kongresi, 22-24 Mayıs 2002, Ankara, Kongre Kitabı, sayfa 453 (Sözlü Bildiri).

 3. COSANSU, S., AYHAN, K.,  TAĞI, Ş., 2004. Laktik Asit ve Asetik Asit Uygulamasının Tavuk But ve Göğüs Etine Aşılanan Campylobacter jejuni ve Salmonella Enteritidis Üzerine +4oC’de Depolama Süresince Etkisi. Türkiye 8. Gıda Kongresi, 25-28 Mayıs 2004, Bursa.  Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 8 (S18) (Sözlü Bildiri).

 4. 21.  COSANSU, S., AYHAN, K.,  TAĞI, Ş. 2007. Laktik ve Asetik Asit Çözeltilerine Daldırmanın Tavuk But ve Göğüs Etlerinde Duyusal Özellikler ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. 5. Gıda Mühendisliği Kongresi. 8-10 Kasım 2007, Ankara (Poster Bildiri).

 5. ALTUNTAŞ, E.G., COŞANSU, S., AYHAN, K. 2008 Gıda Zehirlenmelerinde Çapraz Bulaşmanın Önemi ve Önlenmesi. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 23-27 Nisan 2008, Antalya (Sözlü Bildiri).

 6. COŞANSU, S. AYHAN, K. 2008. Campylobacter Türlerinin Fizyolojik Özellikleri ve Gıda Kaynaklı Patojen Olarak Önemi. 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, 2008, Erzurum (Poster Bildiri).